O mnie

Adwokat i adwokat kościelny Bartłomiej Barańczuk jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, w którym ukończyłem studia z zakresu prawa i prawa kanonicznego.

Studia prawnicze ukończył przedkładając do obrony pracę magisterską pod tytułem Odpowiedzialność linii lotniczych za jakość świadczonych usług napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marcina Trzebiatowskiego, prof. KUL. Bartłomiej Barańczuk po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu państwowego egzaminu adwokackiego uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie wpisany został na listę adwokatów Lubelskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu LUB/Adw/1403).

Równolegle mec. Barańczuk odbywał studia prawa kanonicznego, które ukończył po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat: Badanie nieważności małżeństw międzyobrządkowych z uwzględnieniem jurysprudencji kościelnych sądów polskich napisaną pod kierunkiem Ks. dra hab. Leszka Adamowicza, prof. KUL. Kolejno w 2013 roku przystąpił i pozytywnie złożył egzamin licencjacki będący odpowiednikiem egzaminu adwokackiego w prawie polskim. Dekretem Abp. Stanisława Budzika (N 741/Gł/2013 i dalsze) został w 2013 roku został stale zatwierdzony do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przy Sądzie Metropolitalnym Lubelskim.