Specjalizacje

Mecenas Bartłomiej Barańczuk z uwagi na zawodową specjalizację oraz profil prowadzonej kancelarii świadczy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim osobom fizycznym oraz zapewnia fachową pomoc osobom prawnym, jak również stowarzyszeniom i fundacjom.

W zakresie szczególnych zainteresowań adwokata Bartłomieja Barańczuka znajdują się zagadnienia z zakresu:

  • spraw działowych – podział majątku wspólnego małżonków, dział spadku, zniesienie współwłasności;
  • spraw rodzinnych – rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, alimenty; 
  • spraw karnych;
  • stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego – reprezentacja praw stron postępowania przed sądami kościelnymi I i II instancji oraz przed Trybunałem Roty Rzymskiej (jako trybunałem III instancji). Aktualnie mec. Bartłomiej Barańczuk reprezentował sprawy Klientów w ponad 150 procesach prowadzonych przed sądami kościelnymi na terenie całej Polski. W celu uzyskania szerszych informacji na temat działalności mec. Barańczuka w tym zakresie odsyłam do prowadzonego przez niego bloga prawniczego o nazwie: Nie ma rozwodu w Kościele.
  • spraw cywilnych  o ochronę dóbr osobistych, dotyczących kwestii odszkodowawczych, z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego.