Stała współpraca

Kancelaria Prawa Kanonicznego Bartłomiej Barańczuk stale współpracuje z:

Panią Justyną Jankowską, która jest adwokatem kościelnym stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Sądzie Metropolitalnym Lubelskim.

Mecenas Justyna Jankowska w 2008 roku rozpoczęła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach Prawo oraz Prawo Kanoniczne.

Studia kanoniczne ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. W następnej kolejności przystąpiła i pomyślnie złożyła egzamin licencjacki oraz otrzymała nominację z rąk Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika, co stanowi podstawę do wykonywania zawodu adwokata kościelnego.

Justyna Jankowska jako adwokat kościelny zajmuje się udzielaniem porad prawnych w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, sporządzaniem stosownych pism oraz występowaniem w roli pełnomocnika strony.

Ponadto Pani Mecenas w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 13.00 udziela darmowych porad prawnych w Metropolitalnym Sądzie Lubelskim, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 2. Z konsultacji można skorzystać po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie bezpośrednio w kancelarii sądu lub telefonicznie pod nr (81) 532 36 33 lub 502 713 420.