Bartłomiej Barańczuk

Adwokat kościelny
Aplikant adwokacki

Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji, gdzie ukończyłem studia z zakresu prawa i prawa kanonicznego.
Studia z zakresu prawa kanonicznego ukończyłem w 2013 roku uzyskując tytuł magistra po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat: „Badanie nieważności małżeństw międzyobrządkowych z uwzględnieniem jurysprudencji kościelnych sądów polskich” pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza, prof. KUL. W dniu 24. czerwca 2013 roku przystąpiłem i pozytywnie złożyłem egzamin licencjacki będący odpowiednikiem egzaminu adwokackiego w prawie polskim.
Dekretem Abp. Stanisława Budzika (N 741/Gł/2013) został w 2013 roku zostałem zatwierdzony do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przy Sądzie Metropolitalnym Lubelskim.

Równolegle podjąłem studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Naukę na tym kierunku ukończyłem broniąc pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Remigiusza Trzebiatowskiego, prof. KUL, pod tytułem „Odpowiedzialność linii lotniczych za jakość świadczonych usług”. Obecnie odbywam aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona adw. Piotra Sendeckiego.