Oferta

Kancelaria Prawa Kanonicznego Bartłomiej Barańczuk oferuje wszystkim zainteresowanym z całej Polski doradztwo prawne i profesjonalne przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego. W sądach kościelnych, w których nie zostałem ustanowiony stałym adwokatem, moja pomoc polega na reprezentowaniu danego klienta ad casum (tj. do konkretnej sprawy) lub na stałym doradztwie i przygotowywaniu pism procesowych. Przykładowe czynności, które wykonuję w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesu Klienta są następujące:

Dla strony powodowej:

• wstępna konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu – porada prawna
• sporządzenie skargi powodowej
• rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej – jeżeli zostanie odrzucona przez Trybunał
• pomoc w doborze materiału dowodowego
• przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków
• sporządzenie innych pism procesowych – przykładowo odnoszących się do formuły sporu, uwag co do opinii biegłych, odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
• przedłożenie uzupełniającego materiału dowodowego po publikacji sprawy
• sporządzanie głosu obrońcy po publikacji akt sprawy
• redagowanie apelacji lub innych środków odwoławczych
• prośba o wyznaczenie Trybunału III instancji w Polsce
• apelacja do Roty Rzymskiej – tj. Trybunału III instancji

Dla strony pozwanej:

• wstępna konsultacja sprawy po otrzymaniu przez pozwanego skargi powodowej – porada prawna
• przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową lub ewentualnie skargi wzajemnej
• pomoc w doborze materiału dowodowego
• przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków
• sporządzenie innych pism procesowych – przykładowo odnoszących się do formuły sporu, uwag co do opinii biegłych, odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
• przedłożenie uzupełniającego materiału dowodowego po publikacji sprawy
• i inne.

W każdy wtorek w godzinach 09.00 – 13.00 można skorzystać z darmowych porad prawnych, które udzielam w Metropolitalnym Sądzie Lubelskim, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 2. Z konsultacji można skorzystać po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie bezpośrednio w kancelarii sądu lub telefonicznie pod nr (81) 532 36 33 lub 509 784 188. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu istnieje możliwość spotkania na terenie Chełma, Katowic, Wrocławia i Zamościa.