Kancelaria

Adwokat kościelny Bartłomiej Barańczuk w porozumieniu z Sądami kościelnymi przestrzega wszystkich zainteresowanych przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. Zdarza się, że nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju "pomoc" nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Ostrzeżenie przed osobami bez uprawnień

Kancelaria Prawa Kanonicznego Bartłomiej Barańczuk jako jedna z nielicznych na rynku usług prawniczych stara się zapewnić swoim Klientom specjalistyczną pomoc z zakresu prawa kanonicznego. W kręgu szczególnych zainteresowań mieści się niesienie pomocy prawnej w sprawach o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa kanonicznego. Proces o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa należy do właściwości sądów kościelnych, które prowadzą proces sądowy mający na celu wykazanie, czy zaskarżone małżeństwo zostało zawarte nieważnie oraz czy pozostaje nieważne z punktu widzenia prawa kanonicznego. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz przepisami Instrukcji procesowej Dignitas Connubii każda ze stron procesu może swobodnie ustanowić sobie adwokata w celu lepszej obrony swoich praw. Dlatego też zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, po udzieleniu przez Klienta pełnomocnictw i po zawarciu umowy, jako adwokat kościelny świadczę pełną obsługę prawną, w tym zastępstwo procesowe zarówno dla strony powodowej jak i pozwanej. Zapewniam moim Klientom możliwość rozwiązania ich problemów na terenie całego kraju.