E-porada

Kancelaria Prawa Kanonicznego Bartłomiej Barańczuk oferuje wiele sposobów rozwiązywania problemów prawnych. Z doświadczenia wiem, że osobisty kontakt nie zawsze jest możliwy, a niektóre problemy mogą być z powodzeniem rozwiązane za pośrednictwem internetu. Dlatego też specjalnie dla Państwa została stworzona możliwość uzyskania porady prawnej bądź przygotowania określonego pisma procesowego drogą elektroniczną. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi on-line proszę o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą postępowania.

1) W pierwszej kolejności proszę o przesłanie opisu stanu faktycznego sprawy oraz posiadanych skanów dokumentów dotyczących kwestii, której rozwiązania Państwo oczekujecie wraz z dokładnym adresem e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz adresem korespondencyjnym, na który przesłana zostanie faktura VAT.

2) Adwokat kościelny Bartłomiej Barańczuk prześle informację zawierającą: ocenę stanu faktycznego, która pozwoli stwierdzić czy zachodzi ewentualna możliwość dowodzenia nieważności małżeństwa, cenę za usługę on-line, numer rachunku bankowego, na który należy uiścić wynagrodzenie oraz termin wykonania zlecenia liczony od dnia zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym, ewentualnie drogą mailowa potwierdzenia dokonania przelewu.

3)W przypadku akceptacji zaproponowanych warunków współpracy uiszczenie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy.

4) Przesłanie porady/pisma na wskazany adres e-mail Zleceniodawcy oraz jednocześnie na wskazany adres korespondencyjny faktury VAT za wykonaną usługę.